Skip to main content

คะน้า [5605MTC]

ลักษณะเด่นประจำพันธุ์
เป็นคะน้ายอดใบใหญ่กว่าฝ่ามือ สีเขียวทั้งลำต้นและใบ รสชาติและน้ำหนักดี

ดิน/สภาพอากาศที่เหมาะสม
เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายระบายน้ำดี ชอบแดด ปลูกได้ดีในหน้าหนาว ช่วงเดือน พย. , ธค.

คำแนะนำในการปลูก
เตรียมต้นกล้าโดยหว่านเมล็ดพันธุ์ในแปลงหรือเพาะในกระบะเพาะ หลังจากต้นกล้าอายุได้ 20-25 วัน ย้ายลงปลูกในแปลงที่เตรียมไว้

ระยะห่างระหว่างต้น x แถว      15 ซม. x 20 ซม.

แปลง/กระถาง(เหมาะสม)                                                                                                                                                                                                                                                                                      ปลูกในแปลงกลางแจ้ง หรือปลูกในกระถางได้ถ้ามีแสงแดดเพียงพอกับความต้องการของผัก

การดูแลและบำรุงรักษา
- การให้ปุ๋ย ครั้งที่ 1,2,3 เมื่อต้นพืชอายุได้ 25 วัน , 40-45 วัน, ควรใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้ว(ให้สังเกตพืชด้วยว่าปุ๋ยหมักเพียงพอกับความต้องการหรือไม่     อาจจะให้เพิ่มอีกได้)
- การให้น้ำ ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ให้พอเหมาะกับพืชไม่ควรให้แห้งหรือแฉะมากเกินไป (ให้คอยสังเกตที่ดินปลูก)   

โรค - แมลง  ไม่มีปัญหาเรื่องโรคแมลงรบกวน

ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว                                                                                                                                                                                       ช่วงที่ผักคะน้ายอดอายุ 30-35 วัน ก็สามารถเก็บยอดกินได้ เพราะถ้าอายุ 55-60 วันจะเริ่มออกดอก

การเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อทำพันธุ์ต่อไป
คะน้ายอดอายุ 125-130 วัน เริ่มเก็บเกี่ยวเมล็ดได้ โดยการตัดชื่อดอกที่สุกมากที่สุดซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแก่ ตัดแล้วมดเป็นกำใช้ตอกหรือเชือกมัด แล้วใช้กระสอบรองตากแดด 3-4 แดด จากนั้นเมื่อแห้งแล้วให้นำมาฟาดและใช้มือขยี้ในกระสอบเมล็ดก็จะแตกออก แล้วนำมาทำความสะอาดโดยใช้กระด้งและตะแกรงช่วยในการทำความสะอาด แล้วค่อยเก็บใส่ถุงกระดาษและเขียนชื่อและวันเดือนปีที่เก็บแล้วพับใส่ในถุงพลาสติกเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อรักษาอัตราการงอกและลดการหายใจของเมล็ดพันธุ์ให้น้อยที่สุด  จะสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ได้นานเกิน 2 ปีขึ้นไป