Skip to main content

ฟักทอง [5607MTC]

ลักษณะเด่นประจำพันธุ์
ผลดก เนื้อหนา เนื้อแน่นเหนียว น้ำหนักดี ผลขนาดกลาง มีดอกสีเหลือง
 

ดิน/สภาพอากาศที่เหมาะสม
ชอบดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย

คำแนะนำในการปลูก
-หยอดเมล็ดลงโดยตรงในหลุมที่เตรียมไว้ (หลุมที่เตรียมไว้ควรจะคลุกปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้ว 1 ช้อนปลูก) จำนวน 2-3 เมล็ดต่อหลุม เมื่อต้นฟักทองอายุ 20-25 วันให้ทำค้าง เพราะฟักทองจะเริ่มสร้างเถาเลื้อย หรือถ้าไม่ทำค้างก็ปล่อยให้เลื้อยตามแปลงได้     

ระยะห่างระหว่างต้น x แถว    40 ซม. X 40 ซม.

แปลง/กระถาง(เหมาะสม)  เหมาะสำหรับปลูกแปลงกลางแจ้ง

การดูแลและบำรุงรักษา  
- การให้ปุ๋ย ครั้งที่ 1 เมื่อต้นพืชอายุได้ 25 วัน , ควรใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้ว(ให้สังเกตพืชด้วยว่าปุ๋ยหมักเพียงพอกับความต้องการหรือไม่อาจจะให้เพิ่มอีกได้)
- การให้น้ำ ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ให้พอเหมาะกับพืชไม่ควรให้แห้งหรือแฉะมากเกินไป (ให้คอยสังเกตที่ดินปลูก)   

โรค – แมลง มีปัญหาเรื่องโรคและแมลงมารบกวนบ้าง เช่น เพลี้ย ควรใช้น้ำหมักพริกขี้หนูฉีดพ่น

ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว
45-50 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้

การเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อทำพันธุ์ต่อไป